Failliete zorgaanbieder Alerazorg: curator stuit in onderzoek op opvallende details

De curator, die het faillissement van de commerciële zorgaanbieder Alerazorg in Hengelo afwikkelt, heeft juridische stappen aangekondigd tegen de directie. Ondanks meerdere sommaties is de curator nog altijd niet in het bezit van de volledige administratie. De curator is in zijn onderzoek bovendien op een aantal opvallende details gestuit, die mogelijk een rol hebben gespeeld in de oorzaak van het faillissement.

Zo is gaandeweg duidelijk geworden dat Alerazorg samenwerkte met twee andere zorgaanbieders. Daarbij gaat het om Gouden Zorg en Ararat Thuiszorg. Curator Philippe Schol gaat nader onderzoek doen of deze twee zorgaanbieders eventueel een rol hebben gespeeld bij het bankroet van Alerazorg. Dit valt te lezen in het gisteren gepubliceerde faillissementsverslag.

Claim zorgverzekeraars

Het Hengelose Alerazorg kwam eerder dit jaar in de publiciteit toen bleek dat drie zorgverzekeraars 1 miljoen euro terug hadden geëist. De directie van Alerazorg zou dit bedrag te veel hebben gedeclareerd.

Administratie

In zijn gepubliceerde faillissementsverslag schrijft de curator dat - als het om de administratie gaat - het bestuur van Alerazorg "nog steeds niet aan de op haar rustende informatieplicht" heeft voldaan. De curator zegt nadere maatregelen te overwegen om alsnog de ontbrekende onderdelen uit de boekhouding in zijn bezit te krijgen.

Eerder al maakte de curator bekend dat hij overweegt de directie hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de financiële tekorten in het faillissement.
Die zijn vooralsnog becijferd op ruim een miljoen euro, maar de fiscus heeft zich nog niet gemeld met een eventuele vordering.

Levenspartner als boekhouder

De curator stelt in zijn nieuwste verslag verder vast dat de levenspartner van de statutair bestuurder tevens de boekhouder is van Alerazorg en opsteller van het laatste jaarverslag over 2019. Bij het opstellen werd uitgegaan van het voortbestaan van de onderneming, terwijl het bedrijf in de praktijk werd gestaakt.

Deze levenspartner is bovendien eigenaar van een bedrijvenverzamelgebouw aan de Steenzoutweg op het Hengelose industrieterrein Strootbeekpark. Daarin waren behalve Alerazorg, Gouden Zorg en Ararat ook het boekhoudkantoor van de levenspartner gehuisvest.

Zorgaanbieder Gouden Zorg is bestuurlijk gelinkt aan Ararat, dat op zijn beurt fungeerde als onderaannemer voor Alera. Ararat speelde vervolgens een rol in de dienstverlening aan de cliënten van Alerazorg.

Onderzoek drie zorgbedrijven

Curator Schol zegt nu nader onderzoek te gaan doen naar de rol van de levenspartner van de statutair bestuurder. Ook doet hij onderzoek of Gouden Zorg en/of Ararat een rol hebben gespeeld bij het faillissement van Alerazorg.

Overigens schreef RTV Oost al eens eerder over Ararat Thuiszorg vanwege de extreme omzetcijfers die de werknemers scoorden. Iets wat door Ararat fel werd betwist.

Tijdstip faillissement

Daarnaast plaatst de curator kritische kanttekeningen bij het tijdstip waarop Alerazorg faillissement aanvroeg.

Eigenlijk had dit volgens de curator al moeten gebeuren op 30 september 2020; de dag waarop het personeel werd ontslagen en de onderneming Alerazorg feitelijk werd gestaakt. Uiteindelijk werd die faillissementsaanvraag pas medio december ingediend. In de tussenliggende periode is onder meer nog 7.038,27 euro naar schuldeisers overgemaakt, terwijl dit volgens de curator niet meer had gemogen.

Juridisch gezien werd daardoor de gelijke behandeling van schuldeisers geschonden. Omdat een schikkingsvoorstel van de curator vervolgens door het bestuur werd genegeerd, overweegt hij nu gerechtelijke stappen.

Schikkingsvoorstel

Eerder al werd bekend dat de directie vlak voor het faillissement een deel van de inventaris heeft verkocht aan derden. De curator ziet hierin paulianeus handelen: het onttrekken van goederen uit de boedel van een noodlijdend bedrijf. Dit is strafbaar.

In overleg met de rechter-commissaris heeft de curator daarop een schikkingsvoorstel gedaan voor deze verboden transactie, maar de directie is daar niet op ingegaan. De curator schrijft nu in zijn laatste verslag dat hij stappen zal ondernemen zodra hij daartoe groen licht krijgt.

Schuld ex-aandeelhouder

Een ander opvallend detail uit het faillissementsverslag: de voormalig aandeelhouder van Alerazorg had nog een schuld aan het bedrijf van 83.000 euro. Deze voormalig aandeelhouder heeft een advocaat in de arm genomen die de vordering betwist. De curator heeft deze advocaat te kennen gegeven dat zijn verweer "kant noch wal raakt" en heeft daarop een ultimatum tot 1 september gegeven. Als er op die datum nog geen betalingsregeling ligt, zal de curator zich beraden op nadere juridische stappen.

Coronasteun

Alerazorg kwam gisteren nog in het nieuws nadat uit onderzoek door RTV Oost duidelijk werd dat een aantal zorgaanbieders kans had gezien om coronasteun in de wacht te slepen. Het gaat daarbij om zorgaanbieders die de afgelopen tijd om uiteenlopende redenen in opspraak zijn geraakt.

Voordat Alerazorg op de fles ging, ontving het 40.869 euro en later nog eens 38.320 euro aan coronasteun.

De directeur van Alerazorg is overigens nog wel werkzaam in de zorgbranche als lid van de raad van commissarissen van een ander zorgbedrijf. In het verleden was de Hengeloër ook lid van de raad van commissarissen van Olcea Nieuwe Zorglandschap, dat eerder dit jaar in opspraak raakte.

Tips?

RTV Oost heeft de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar zorgaanbieders in Overijssel en mogelijke misstanden. Deze verhalen zijn terug te vinden in het dossier Zorgonderzoek. Voor tips: j.colijn@rtvoost.nl.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Meer over dit onderwerp:
HENGELO ZORGONDERZOEK
Deel dit artikel: