NAM: Injectie van afvalwater in Twentse bodem na maanden weer opgestart

De Nederlandse Aardolie Maatschappij is vandaag weer begonnen met het winnen van olie in het Drentse Schoonebeek. Daarmee is ook de injectie van afvalwater in de Twentse bodem weer opgestart. De oliewinning en de afvalwaterinjectie hebben maanden stil gelegen.

De NAM maakte in februari bekend dat een scheur was ontdekt in een van de injectieputten waar het afvalwater in oude gasvelden wordt gepompt. Die scheur is al in 2017 ontstaan, maar was door de NAM niet opgemerkt in de meetgegevens. Een ernstige fout volgens het Staatstoezicht op de Mijnen, die de afvalwaterinjectie van de NAM per direct onder verscherpt toezicht stelde.

Verscherpt toezicht

Als gevolg van dat verscherpte toezicht moest de NAM metingen uitvoeren naar de staat van de injectieputten in Twente. Tijdens die metingen kon het bedrijf niet doorgaan met injecteren en daarom werd ook de hele oliewinning stil gelegd. Die tijd werd benut voor het plegen van groot onderhoud, zowel aan de injectieputten als ook aan de installaties bij de oliewinning in Schoonebeek. Intussen zijn de metingen en de andere werkzaamheden afgerond en kan de oliewinning weer worden opgestart.

Het afvalwater van de NAM is een restant van de oliewinning in Schoonebeek. Door heet stoomwater vermengd met chemicaliën in de bodem te spuiten, wordt de dikke olie vloeibaar en kan het makkelijker gewonnen worden. Eenmaal boven de grond wordt de olie van het water gescheiden. Dat chemisch vervuilde afvalwater wordt ongezuiverd via een transportleiding van Drenthe naar Twente gebracht en daar wordt het geïnjecteerd in oude lege gasvelden. Die lege gasvelden liggen op één kilometer onder het maaiveld en zijn ingeklemd in zoutlagen. Het gaat om enorme hoeveelheden afvalwater per dag. De injectie gebeurt al sinds 2011 en in die tijd zijn er miljarden liters de Twentse bodem in gepompt. Inwoners van Twente maken zich zorgen over de gevolgen. Volgens experts zou de afvalwaterinjectie kunnen leiden tot een milieuramp van ongekende proporties. Volgens de NAM kan het chemische water geen schade aanrichten.

Scheur in injectieput Rossum

De Nederlandse Aardolie Maatschappij meldt dat alleen de injectieputten ROW4 en ROW5 worden gebruikt voor de afvalwaterinjectie. Oorspronkelijk had het bedrijf tien injectieputten tot haar beschikking maar door een veelvoud aan problemen zijn daar nu dus nog maar twee putten van in gebruik. De gescheurde injectieput ROW2 in Rossum is door de NAM hermetisch en voorgoed afgesloten met een dikke cementprop. Volgens het bedrijf is het daardoor onmogelijk dat er nu nog lekkage plaats vindt in die put.

Een boortoren van de NAM aan het werk bij een gescheurde injectieput in Rossum (Foto: RTV Oost)
Een boortoren van de NAM aan het werk bij een gescheurde injectieput in Rossum (Foto: RTV Oost)

Onaangekondigde controle

Iets verderop in Rossum ligt nog een oude injectieput, ROW7. De NAM heeft in de afgelopen maanden meerdere pogingen gedaan om de kwaliteit van die put te meten. De oliemaatschappij wil ROW7 graag zo snel mogelijk weer in gebruik nemen omdat er dan veel meer afvalwater de bodem in kan. Zo kan ook de oliewinning worden opgevoerd.

Het Staatstoezicht op de Mijnen meldt op haar website dat onlangs een onaangekondigde controle heeft plaatsgevonden. Die controle gebeurde tijdens metingen aan ROW7. Volgens SodM zijn er geen overtredingen vast gesteld. Of en wanneer de NAM injectieput ROW7 weer mag gebruiken, dat is nog niet bekend gemaakt.

Onrust en weerstand

In Twente is flinke weerstand over de injectie van afvalwater. Deze week nog liet de gemeenteraad van Dinkelland weten dat ze van de minister eist dat de afvalwaterinjectie wordt stop gezet, nog voordat de NAM wordt verkocht. In Dinkelland is men bang dat de risico's op lekkage of andere problemen groter worden als de waterinjectie in andere handen komt.

Ook vanuit het provinciehuis zijn eerder brieven gestuurd naar de minister, met het verzoek om de injectie van afvalwater in Twente te stoppen. Volgens de minister van Economische Zaken is het van groter belang dat de oliewinning in Schoonebeek door kan gaan.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Meer over dit onderwerp:
AFVALWATER NAM DINKELLAND NOORDOOST-TWENTE
Deel dit artikel: