Partij voor de Dieren laakt 'laffe jacht' op zwijnen in Overijssel

De fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Overijssel wil dat de jacht op wilde zwijnen in het natuurgebied Engbertsdijksvenen in de gemeente Twenterand onmiddellijk wordt gestaakt.  Â

Volgens fractievoorzitter Lia van Dijk maken de jagers gebruik van 'laffe' methoden om de zwijnen te schieten. Zij verwijst naar het nachtelijke gebruik van schijnwerpers en restlichtversterkers. "Dat zijn stropersmethoden, in strijd met de regels van de Benelux-overeenkomst voor de jacht in Natura 2000-gebieden."

Ontheffing van de provincie Overijssel

Op grond van een ontheffing van de provincie Overijssel mag er ’s nachts op wilde zwijnen worden gejaagd in de omgeving van de Engbertsdijksvenen. Dat is een beschermd natuurgebied. De Partij voor de Dieren stelt dat de uitspraak van de Raad van State over het verbod op de afschot van ganzen rondom Natura 2000-gebieden voor alle dieren moet gelden.

"Voor verstoring van dieren in Natura 2000-gebieden maakt het namelijk niet uit of dit door de ganzenjacht of door de jacht op andere dieren zoals wilde zwijnen gebeurt. De verstoring zal alleen maar toenemen nu men ook ’s nachts wil jagen", zegt Van Dijk.

Partij wil inzicht in schade geleden door boeren

De Partij voor de Dieren zet verder vraagtekens bij de genomen preventieve maatregelen om eventuele schade aan landbouwgronden door zwijnen tegen te gaan en wil hier opheldering over. Ook wil de partij inzicht in de werkelijk geleden schade door boeren in de directe omgeving aldaar. De provincie zegt 'plotseling' informatie over vier ontbrekende schadegevallen te hebben gekregen van het Faunafonds.

Deel dit artikel:

Reageren