Opening van het jachtseizoen veroorzaakt weer veel discussie

Het jachtseizoen is weer geopend en er mag, mits in bezit van geldige jachtakte, gejaagd worden op de haas, fazant, houtduif, konijn en eend.

Veel jagers verheugen zich al een tijd op dit seizoen maar het jagen op wild blijft een punt van discussie. Zo is de Partij voor de Dieren duidelijk een tegenstander.

"Wij vinden dat afschot niet noodzakelijk is en de enige reden dat je tot afschot zou mogen overgaan is dat je een dier uit het lijden moet verlossen of dat er sprake is van een bedreiging voor de volksgezondheid," zegt fractievoorzitter Lia van Dijk van de Partij voor de Dieren. 

Plezierjacht

Er wordt door tegenstanders vaak gesproken over zogeheten plezierjacht, iets wat totaal niet rijmt met de realiteit volgens Bjorn van der Veen van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. 'Jagers jagen vanuit hun passie, maar iedere jager is professioneel opgeleid.

Als je echt het schieten het leukste vindt, dan is er iets mis in je bovenkamer.' Overigens neemt de populariteit van het jagen steeds meer toe. Vrouwen en jongeren schrijven zich steeds vaker in voor een jachtcursus. 

Maatschappelijk nut

De Partij voor de Dieren snapt dat jagers een maatschappelijk nut aan het jagen willen verbinden, maar ziet het nog steeds als een hobby. 'Mensen die tijdens het kerstdiner een konijn eten denken dat het dier een fijn leven heeft gehad in de natuur en dat het dus diervriendelijk is, maar dat is niet zo.'

De jagersvereniging staat hier duidelijk anders tegenover, 'In principe neem je zelf het geschoten dier mee naar huis en weet je waar het dier vandaan komt, ook proberen we regionale jagers in contact te brengen met de consument zodat ze weten wat ze eten.' 

Het jachtseizoen loopt nog tot en met 31 januari. 

Meer over dit onderwerp:
jachtseizoen Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren