Werelderfgoedstatus voorlopig nog ver weg voor Koloniën van Weldadigheid

Een tegenvaller voor de Koloniën van Weldadigheid: slechts twee van de vroegere koloniën komen in aanmerking voor de UNESCO Werelderfgoedlijst. Althans, dat is wat adviesorgaan ICOMOS adviseert aan UNESCO, schrijft RTV Drenthe.

Alleen Frederiksoord en eventueel Wilhelminaoord komen wat ICOMOS betreft op de lijst. Dat betekent dat de overige locaties, in Overijssel Ommerschans en Willemsoord, daarbuiten vallen.

'Niet overtuigd'

Het adviesbureau zegt er nog niet van overtuigd te zijn dat 'de serie van zeven koloniën representatief is voor het gedachtegoed achter de Koloniën van Weldadigheid; grootschalige armoedebestrijding met landbouwkoloniën'.


De stuurgroep, die strijdt voor de Werelderfgoedstatus, vindt dat niet terecht. "We zien de koloniën als één geheel, dat uit één gedachtegoed voortkomt", zegt de stuurgroep.

'Advies, geen besluit'

Cees Bijl, gedeputeerde in de provincie Drenthe en voorzitter van de stuurgroep is, blijft wel optimistisch: "Dit is een advies, nog geen besluit. Zo'n advies hoort bij de procedure, waarin het gaat om ingewikkelde vakinhoudelijke discussies. Dat het gedachtegoed van de Koloniën Werelderfgoedwaardig wordt bevonden, is heel positief."

Een besluit over de nominatie van de koloniën wordt eind juni of begin juli genomen, in Bahrein. De nominatie werd vorig jaar januari ingediend bij UNESCO.

Deel dit artikel: