Provincie ziet fiets als hét middel om files rond steden als Zwolle te bestrijden

De kans dat je bij Zwolle tijdens de spits in de file staat, is over ruim tien jaar meer dan negentig procent. En wanneer je dan in de file staat, dan duurt je rit ruim drie keer zo lang als buiten de spits. Dat blijkt uit de rapportage Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO), die morgen door de provinciale politiek besproken wordt.

Nergens in Overijssel dreigt over een jaar of tien zo'n verkeersinfarct als bij Zwolle. De Mobiliteitsalliantie waarschuwde daar onlangs al voor en riep de provinciale politici op om maatregelen te nemen. De Mobiliteitsalliantie is een samenwerkingsverband van landelijke vervoers- en transportorganisaties als ANWB, NS, BOVAG en de Fietsersbond.

 

Zelfs wanneer alle geplande infrastructurele maatregelen worden genomen, dan zijn opstoppingen op het traject Hattemerbroek-Lankhorst niet te voorkomen. Dat geldt ook voor wegen als de N35 richting Raalte en de A50 richting Kampen.

'Flessenhals'

De toenemende drukte is deels het gevolg van factoren als economische groei en bevolkingsaanwas. Maar rond Zwolle speelt er meer. Zo ligt Zwolle centraal op de internationale transportroute tussen Antwerpen/Rotterdam en Hamburg. Wanneer die route over enkele jaren in Duitsland flink verbeterd wordt, dan passeren nog veel meer voertuigen de 'flessenhals' Zwolle.

(tekst loopt door onder foto)

File op snelweg A28 (Foto: HW Fotografie)
File op snelweg A28 (Foto: HW Fotografie)
Fotograaf: HW Fotografie
File op snelweg A28

Het is niet dat de overheid niets doet. Eind vorig jaar liet het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog weten samen met de provincies Overijssel, Gelderland en Drenthe een 'MIRT-onderzoek' te starten naar de problematiek op de A28 rondom Zwolle. Dat onderzoek is inmiddels bezig.

Fiets als oplossing

De provincie heeft intussen een eigen analyse klaar en komt op basis daarvan met enkele voorstellen om knelpunten, zoals bij Zwolle te lijf te gaan. Een heel belangrijke oplossingrichting: de fiets. Want meer mensen op de fiets, betekent minder auto's op de weg.

Of zoals de INO-rapportage het omschrijft: "Maximaal fietsgebruik in die gebieden (red. stedelijke gebieden) geeft meer capaciteit voor noodzakelijke (vracht-) autoverplaatsingen."

 

Wat gaat de provincie dan doen om het fietsgebruik te stimuleren? In het INO-rapport vinden we twee richtingen:

- Het ontmoedigen van het gebruik van de auto, door bijvoorbeeld hogere parkeertarieven in binnensteden.

- Het aanmoedigen van het fietsgebruik, door bijvoorbeeld financiële acties als Fietsmaatjes en Spitsfietsen.

 

Om mensen vaker op de fiets te krijgen, wil de provincie verder investeren in snelfietsroutes in en rond Zwolle. Deze plannen liggen er ook voor de regio Deventer. Fietssnelweg F35 door Twente moet verder worden uitgebouwd. Ook moet waar mogelijk de infrastructuur worden aangepast voor de hogere snelheden van e-bikes en speedbikes.

Werkt het ook?

De plannen klinken op papier goed, maar in hoeverre gaat de fiets daadwerkelijk de filedruk in en rondom steden als Zwolle voorkomen? Wat als mensen helemaal geen zin hebben om het comfort van de auto in te ruilen voor een dagelijkse rit op de fiets in wind en weer?

 

Volgens Erwin Bezembinder loopt de overheid ook wel degelijk een risico om 'te kiezen voor de fiets'. Bezembinder is docent en onderzoeker mobiliteit aan Windesheim in Zwolle. Hij heeft zelf veel onderzoek gedaan naar de mobiliteit rondom de stad.

(tekst loopt door onder foto)

Docent en onderzoeker Erwin Bezembinder van Windesheim Zwolle (Foto: Simon Dirk Terpstra)
Docent en onderzoeker Erwin Bezembinder van Windesheim Zwolle (Foto: Simon Dirk Terpstra)
Fotograaf: Simon Dirk Terpstra
Docent en onderzoeker Erwin Bezembinder van Windesheim Zwolle

Gedragsverandering

"Het is wel gedragsverandering waar de overheid op inzet", aldus Bezembinder. "Dat is onzeker. Als je een stuk weg gaat verbreden, dan weet je zeker dat er een bepaalde hoeveelheid capaciteit bijkomt. Maar als je gaat investeren in fietsmaatregelen is het de vraag of mensen dat wel willen. Het duurt in elk geval langer voordat het effect merkbaar wordt."

 

Toch vindt de vervoersdeskundige het een goede zaak dat de provincie kiest voor de fiets. "Investeren in de fiets moet je altijd doen. Het is relatief goedkoop, neemt weinig ruimte in beslag en je kunt er ontzettend veel mee winnen. Veel verkeer op de snelweg A28 is lokaal verkeer. Wanneer je die mensen op de fiets krijgt, dan krijg je al gauw meer capaciteit voor bijvoorbeeld vrachtverkeer."

 

Files accepteren

Volgens Bezembinder zul je moeten accepteren dat files blijven rondom economische centra als Zwolle. "Zelfs wanneer je als overheid aankondigt dat een weg een nieuwe strook asfalt krijgt, dan trekt alleen die aankondiging al meer verkeer aan en ontstaan ook met een wegverbreding op den duur weer files."

"De vraag is hoe lang je daarmee door wilt gaan als overheid, zeker in een landelijk gebied als Overijssel. Ik zeg daarom, juist nog meer inzetten op de fiets!"

 

Het verbreden van de A28 met een extra rijstrook is overigens nog steeds wel een optie volgens het INO-rapport van de provincie. Alleen wordt die maatregel genomen, wanneer echt geen andere opties meer over zijn. Naast het stimuleren van de fiets zijn dit voorbeelden van alternatieven:

 

- Slimme ICT-oplossingen zoals verkeerslichten die kunnen communiceren met weggebruikers

- Omleiden van verkeer op de A28 via de N50 en A6 richting Heerenveen.

 

Provinciaal debat

Woensdagavond bespreekt de commissie Verkeer en Vervoer van Provinciale Staten de rapportage Integrale Netwerkvisie Overijssel. Later deze maand neemt de politiek een besluit over de koers die de provincie wil inzetten.

Verkeersdrukte in 2030  (Foto: Provincie Overijssel)
Verkeersdrukte in 2030 (Foto: Provincie Overijssel)
Bron: Provincie Overijssel
Verkeersdrukte in 2030
Deel dit artikel: