Gemeente Hellendoorn schrijft brief aan Tweede Kamer vanwege zorgen tekort jeugdzorg

De gemeente Hellendoorn roept in een brief aan de Tweede Kamer op om haast te maken met oplossingen voor het tekort in het sociaal domein, zoals jeugdzorg. De aanleiding is een fors tekort waar de gemeente de komende jaren mee kampt.

Volgend jaar wordt het tekort in de gemeente Hellendoorn nog gedekt uit de reserves, maar in 2020 lijdt de gemeente verlies. In 2022 loopt het tekort in het sociaal domein op tot 2 miljoen euro.

Druk opvoeren

Bijna alle gemeenten hebben een tekort op hun begroting of krijgen hier binnenkort mee te maken. Er wordt daarom door de Twentse gemeenten en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) al langer druk uitgeoefend op Den Haag om de tekorten aan te vullen.

Sommige gemeentes, zoals Enschede, hebben al een gedeeltelijke compensatie ontvangen van het Rijk.

De gemeente Hellendoorn vindt dat de druk wel wat verder opgevoerd kan worden en komt nu zelf met concretere voorstellen richting Den Haag. "De Tweede Kamer vergadert deze week over dit onderwerp. Daarom ook nu deze brief", zegt wethouder Jelle Beintema.

Voorstellen

Minister de Jonge heeft toegezegd om onderzoek te doen naar de toename van jeugdzorg. Want er is verschil tussen plaatsen en regio's. Dit onderzoek komt in juni 2019 beschikbaar. De gemeente Hellendoorn vindt dit te laat en wil dit onderzoek naar voren halen.

Daarnaast stelt Hellendoorn voor om ter overbrugging alvast twintig tot dertig euro per inwoner beschikbaar te stellen. Dit zou voor alle gemeentes moeten gelden.

Teleurstellend

Gisteren werd het onderwerp behandeld door de Vaste Kamercommissie voor VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Uitkomst van het debat is dat het onderzoek niet naar voren wordt gehaald, ook het extra geld komt er niet.

"Ik loop er niet voor weg, maar ik loop er ook niet op vooruit", aldus minister De Jonge. "Dit vind ik uiteraard een zeer teleurstellende uitkomst", zegt de Hellendoornse wethouder.

'Oorlog nog niet verloren'

"Nu moeten we bijvoorbeeld geld, dat bedoeld is voor de energietransitie aanwenden, om tekorten van de jeugdzorg op te lossen, dat moet niet de bedoeling zijn", zegt Beintema.

"Helaas hebben wij deze slag verloren, maar de oorlog nog niet", zegt Beintema optimistisch. "We zullen samen met de VNG en de andere Twentse gemeenten blijven samenwerken voor een oplossing", besluit hij.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: