Lerarentekort Nieuwleusen: 'Voorraad invallers is op en er zitten te weinig studenten op de Pabo'

De stichting Primair Christelijk Onderwijs in Nieuwleusen voorziet alleen maar grotere problemen in de toekomst vanwege het tekort aan leraren. "De grijze golf gaat met pensioen, invallers zijn er amper te krijgen en er komen te weinig studenten van de Pabo."

In Nieuwleusen hebben de scholen die zijn aangesloten bij de stichting PCO-N al een aantal dagen leerlingen naar huis moeten sturen. Er heerste griep, er valt iemand langdurig uit en er waren op dat moment geen invallers te krijgen.

Ouders voor de klas

De scholen doen daarom een beroep op ouders met een pabo-diploma of gepensioneerde collega's in de hoop dat zij (langdurig) willen invallen als het nodig is. Oetze Wiersma van de stichting PCO-N doet deze creatieve oproep heel bewust.

"Waar zijn alle pabo-ers van de laatste tien jaar, toen er teveel leraren waren. We hopen ze weer terug te zien in het onderwijs, bijscholen is geen probleem, we zien ze graag weer voor de klas."

Noodplan

Directeur Hetty Ruitenberg van De Zaaier heeft een noodplan bij ziekte. In het noodplan staat precies beschreven welke leraar op welk moment een groep overneemt bij ziekte van een collega. De onderwijsassistenten worden ingezet en ook de directeur staat wel eens voor de klas. "Gelukkig zijn er wel een paar dagen inval-leerkrachten geweest, maar die voorraad is op", aldus Ruitenberg.

"En met zoveel zieken in korte tijd lukt het niet. Dan worden er leerlingen naar huis gestuurd en dat wil niemand. Dat terwijl de echte griepgolf nog moet komen. Ik maak mij daar wel zorgen om."

Verschuiving van probleem

Het extra geld dat is vrijgekomen om de werkdruk in het basisonderwijs te verlichten heeft er in geresulteerd dat veel scholen extra leerkrachten hebben aangenomen.

"Vanwege de werkdrukgelden zijn er afgelopen maanden heel veel vacatures uitgeschreven, daar hebben invallers op gereageerd en vaak ook een vaste baan gekregen. Met als gevolg dat de invalpool leeg is en iedereen aan dezelfde mensen trekt. Dan heb je dus eigenlijk nieuw een probleem gecreëerd."

Politiek

Oetze Wiersma hoopt dat de politiek dit signaal oppakt, want hij voorziet grote problemen als straks ook een groep leerkrachten met pensioen gaat. Het gaat niet alleen om Nieuwleusen; waar eerder het westen van het land invallers tekort kwam en dus leraren, krijgt het oosten er ook echt mee te maken.

Reacties

Er zijn tot nu toe twee reacties binnengekomen van mensen die misschien wel willen invallen. Wiersma gaat binnenkort met hen in gesprek.

De ouders begrijpen de oproep van de scholen.

Claudia Schuurman van de medezeggenschapsraad van De Zaaier is blij dat school alles op alles zet om toch de lessen door te laten gaan. "Wij als MR en ik persoonlijk als ouder vinden het goed dat de school serieus inspeelt op het probleem. Ze maken er werk van om gekwalificeerde mensen voor de klas te krijgen, zodat niet alleen de lessen doorgaan maar ook de kwaliteit van de lessen behouden blijft."

Heb je opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: